Πρεσσοθεραπεία

 

 
 
 
 
 
 

Μηχάνημα Συμπίεσης Q1000 PLUS

 
Μηχάνημα Συμπίεσης Q1000 PLUS Τετραπλής Κλιμάκωσης, με 2 Μεγάλες Μανσέτες.

Η συσκευή αυτή προορίζεται κυρίως για οικιακή χρήση, λειτουργεί αθόρυβα, ενώ ο χρόνος και η πίεση της θεραπείας είναι ρυθμιζόμενα. Η θεραπεία ξεκινά με μαλάξεις στο πάσχων άκρο, από κάτω προς τα επάνω, με της τετραπλής κλιμάκωσης μανσέτες. Χρησιμοποιείται για παθήσεις όπως: λεμφοίδημα, ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία κυκλοφοριακού συστήματος, φλεβίτη και για μετατραυματικά ή μετεγχειρητικά οιδήματα. Αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο φυσικοθεραπείας. Η συσκευή μπορεί να παρέχει θεραπεία το ανώτερο σε 2 άκρα ταυτόχρονα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μηχάνημα Συμπίεσης Q6000 PLUS SET

 
 
Μηχάνημα Συμπίεσης Q6000 PLUS SET, με 2 Εξώδους Εξαπλής Κλιμάκωσης, 2 μεσαίες μανσέτες ποδιού+1 μανσέτα χεριού+ 1 μανσέτα κοιλιάς+ καλώδια σύνδεσης.

Η συσκευή αυτή προορίζεται κυρίως για κλινικές, λειτουργεί αθόρυβα, ενώ ο χρόνος και η πίεση της θεραπείας είναι ρυθμιζόμενες. Η θεραπεία προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενή με 9 διαφορετικές λειτουργίες στης εξαπλής κλιμάκωσης μανσέτες. Χρησιμοποιείται για παθήσεις όπως: λεμφοίδημα, ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία κυκλοφοριακού συστήματος, φλεβίτη και για μετατραυματικά ή μετεγχειρητικά οιδήματα. Αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο φυσικοθεραπείας. Στην ψηφιακή οθόνη απεικονίζονται χαρακτηριστικά της επιλεγμένης θεραπευτικής λειτουργίας. Η συσκευή μπορεί να παρέχει θεραπεία το ανώτερο σε 4 άκρα ταυτόχρονα σε αντίστοιχους ασθενείς με τις ίδιες θεραπευτικές ανάγκες, ενώ συνοδεύεται από 2 μεσαίες μανσέτες ποδιού+1 μανσέτα χεριού+ 1 μανσέτα κοιλιάς+ καλώδια σύνδεσης.
 
 
 
Μηχάνημα Συμπίεσης Q6000 PLUS SET